Na tejto stránke nájdete kompletný zoznam spoplatnených služieb.

Faktúra sa vystavuje vždy spätne za obdobie kalendárneho mesiaca, čiže pri aktivácii spoplatneného profilu štúdia napríklad od 15.8. obdržíte prvú (pred)faktúru 1.9. za obdobie 15.-31.8.

Služba Cena
Prvý mesiac vedenia štúdia SINGLE / MULTI Bez poplatku
Štúdio SINGLE 0.50 € / deň
Štúdiový profil s jedným používateľským účtom
VOLITEĽNÝ MODUL Sterilizačný denník 1.00 € / denník / mesiac
VOLITEĽNÝ MODUL SuperFaktúra 2.00 € / mesiac
VOLITEĽNÝ MODUL RAPEX ZADARMO
Štúdio MULTI 1.00 € / deň
Štúdiový profil zahrňujúci 5 používateľských účtov
Každý ďalší pripojený účet nad rámec 5 účtov 0.50 € / deň
VOLITEĽNÝ MODUL Sterilizačný denník 1.00 € / denník / mesiac
VOLITEĽNÝ MODUL SuperFaktúra 3.00 € / mesiac
VOLITEĽNÝ MODUL RAPEX ZADARMO
SMS notifikácia pre zákazníkov 0.04 € / 1 sms

S cenníkom spoplatnených služieb súhlasíte pri registrácii v rámci Všeobecných obchodných podmienok