Vážení klienti,

abyste mohli bezpečně, efektivně a plnohodnotně využívat služby našeho online informačního systému www.etater.app, potřebujeme vaše osobní údaje. Bezpečnost vašich údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnost.

 • Kdo jsme?

  Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost:
  Obchodní jméno: ATL MEDIA CZ, s.r.o.
  Registrace: Zapísaná v ORCZ, vedeném, sp. zn.: C119791
  Sídlo: Pražákova 1008/69, Brno, 63900, Česká republika
  IČO: 09599002
  Zast.: Viktor Srpoň, Lukáš Svoboda
  (dále jen „provozovatel“)

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zákazník
  Abychom vám mohli bezpečně, pohodlně a v stanoveném termínu poskytovat naše služby a plnit si tak všechny zákonné a smluvní povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, odkaz na sociální sítě.

  Marketing
  Abychom vám mohli zasílat informace o produktech a službách a obracet se na vás s průzkumem trhu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa.

 • Na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?
  1. Marketingová komunikace

   Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme na tento účel, jen pokud na to dáte souhlas.

  2. Zákazník

   Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování plné funkčnosti našeho online informačního systému na podporu chodu vaší provozovny, prevence a minimalizování výskytu možných komplikací, a to hlavně pomocí registračního formuláře.


 • Jaký je náš oprávněný zájem?

  Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu:

  1. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fotografie, odkaz na sociální sítě osob, které se dobrovolně zaregistrovali v online informačním systému Provozovatele.

  Jako Zprostředkovatel:

  1. jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, odkaz na sociální sítě osob, které si dobrovolně zarezervovali termín konzultace nebo zkrášlovací procedury u svého Provozovatele.

  Zpracování těchto osobních údajů je nevyhnutné na účely oprávněných zájmů, které sleduje provozovatel. Těmito zájmy je zabezpečení plynulého provozu a plnohodnotné funkčnosti online informačního systému a dosahování zisku provozovatele. Uvedený zájem považuje Provozovatel za oprávněný.

 • Jak nám můžete dát souhlas?

  Souhlas na zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát některým z těchto způsobů:

  • přes online registrační formulář na www.etater.app;
  • přihlášením se na newsletter.

 • Jak můžete souhlas odvolat?

  Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat

  • kliknutím na link „Odhlásit z newsletteru“, který se nachází v zápatí každého reklamního mailu,
  • elektronicky na některé z uvedených e-mailových adres: info@etater.app, support@etater.app.

 • Komu vaše údaje poskytujeme?

  S vaším souhlasem poskytujeme osobní údaje společnosti:

  • Provozovatelem zplnomocněným třetím osobám – zpravidla spolupracovníkům v jednom studiu,
  • soudy a orgány činné v trestním konaní,
  • exekutor,
  • jiný oprávněný subjekt.

 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
  1. Účetnictví
   1. Účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let.

  2. Vymáhání pohledávek/Soudní spory
   1. Dokumenty týkající se soudních sporů se uchovávají po dobu 10 let.

  3. Marketing
   1. Dokumenty týkající se marketingu se uchovávají po dobu, na kterou dotknutá osoba poskytla souhlas, příp. po kratší dobu do odvolání souhlasu. Pokud není daný souhlas na konkrétní dobu, osobní údaje se zpracovávají, pokud se neskončil účel v souvislosti se kterým souhlas daná osoba dala.

  4. Agenda řízení firmy
   1. Dokumenty týkající se rezervace se uchovávají po dobu 1 kalendářního roku.
   2. Dokumenty týkající se prohlášení o zdravotním stavu se uchovávají po dobu maximálně 12 měsíců. V případě opakované návštěvy je tyto dokumenty potřebné vždy aktualizovat.

 • Na koho se můžete obrátit?

  Pokud máte jakékoliv otázky nebo podněty týkající se osobních údajů, můžete se obrátit na
  Jméno a příjmení: Viktor Srpoň
  E-mail: info@etater.app
  Tel. č.: +421 948 757 018

 • Nejste spokojený?

  Pokud nejste spokojený s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje můžete nám dát o tom vědět na email info@etater.app, support@etater.app. Taky máte možnost podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

 • Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě.

 • Jak zabezpečíme ochranu vašich osobních údajů?

  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zabezpečili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme potřebné technické a organizační opatření, všechny osobní údaje zpracované na serveru naší společnosti jsou pseudonymizované.

 • Závěrečné ustanovení

  Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnost dnem jejich zveřejnění dne 01.06.2020. Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. O každé změně budete informovaný v našem online informačním systému https://www.etater.app