Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují podmínky a pravidla používání online informačního systému, dostupné na adrese https://www.etater.app (dále jen „online informační systém“).

Majitelem a správcem online informačního systému je obchodní společnost ATL MEDIA CZ, s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Brno, 63900, Česká republika, IČO: 09599002, zapsaná v ORCZ, vedeném, sp. zn.: C119791 (dále jen „Společnost“).

Udělením souhlasu s těmito podmínkami získáváte možnost používat online informační systém, který slouží na evidenci zákazníků, termínů a skladů tetovacích studií a tatérů. Na základě uděleného souhlasu budete vystupovat ve smluvním vztahu jako Uživatel služby (dále jen „Uživatel“), který si bude moci vést evidenci zákazníků, evidenci termínů a svých skladů na základě přístupu do tohoto online informačního systému.


I.
Používání aplikace a web stránky


 1. Náš online informační systém zabezpečuje Uživatelům možnost vést si evidenci zákazníků, termínů a skladů svého studia. Uživatelé budou používat náš online informační systém na základě registrace, kterou vykonávají v našem systému. Uživatelé jsou poskytovatelé služeb spojených se zkrášlováním lidského těla a pokožky, které vykonávají buď osobně nebo prostřednictvím tetovacích a piercingových studií.
 2. Hlavním charakterem služby, kterou naše společnost poskytuje je správa a údržba web stránky, kde si mohou uživatelé evidovat zákazníky, termíny, sklady a jiné údaje spojené s podnikáním.
 3. Poplatek, který zaplatíte za to, že můžete užívat náš online informační systém je už s daní.
 4. Při využívaní našeho online informačního systému jste našim registrovaným uživatelem. Všichni registrovaní poskytovatelé služeb jsou vedeni v naší databází uživatelů. V případě, že byste už nechtěli být našim uživatelem nás prosím kontaktujte, abychom Vás mohli z databáze vymazat, a tak deaktivovat Vaše konto.


II.
Poplatek za využívání služby, fakturace a platební brána


 1. Za to, že můžete využívat náš online informační systém platíte uživatelský poplatek. Vaše povinnost vůči naší společnosti je splněna připsáním finančních prostředků na náš účet. Vy jako Uživatel jste zodpovědný za zabezpečení toho, aby se platba uskutečnila a abyste měli k dispozici dostatečné finanční prostředky.
 2. Suma, kterou jste povinni společnosti uhradit je stanovena podle uživatelského balíčku, který využíváte. Druhy balíčků a stejně tak i ceník balíčků je zveřejněný na stránce https://www.etater.online.
 3. Podle druhu balíčku Vám bude vystavená faktura, která má splatnost 10 dní a vystavuje se vždy k prvnímu dnu měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste online informační systém využívali.
 4. Společnost se zavazuje posílat informační oznámení o zůstávající délce splatnosti, a to pět dnů před uplynutím doby splatnosti, tři dny před uplynutím splatnosti a v poslední den splatnosti. Toto informační oznámení bude obsahovat informaci o tom, že v případě neuhrazení svých závazků vůči společnosti bude profil Uživatele nastavený do režimu „readonly“ což znamená, že můžete sledovat všechny údaje, ale nemůžete nic přidat, editovat nebo smazat.
 5. Společnost si vyhrazuje právo, že v případě neuhrazení svých závazků do 14 dní ode dne následujícího po posledním dnu splatnosti je oprávněná smazat všechny údaje a data Uživatele. Společnost se však zavazuje, že bude posílat informační oznámení o zůstávající délce lhůty, než nastane vymazání údajů, a to v desátý den po době splatnosti a v třináctý den po době splatnosti.
 6. Společnost nepřebírá zodpovědnost za žádné škody, které by mohli vzniknout s užíváním online informačního systému.
 7. Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost zpracovává přes informační systém osobní údaje má vypracovanou vlastní dokumentaci k ochraně osobních údajů - GDPR. Nezodpovídá však za dokumentaci k ochraně osobních údajů - GDPR Uživatelů.


III.
Používání online informačního systému


Pokud budete dodržovat tyto Všeobecné obchodní podmínky, tak Vám udělujeme souhlas s tím, že vám poskytneme právo na přístup a používání online informačního systému v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a Oznámením o ochraně osobních údajů. Toto právo je výhradně určené Společnosti.


IV.
Zodpovědnost


 1. Společnost nenabízí tetovací služby, ale nabízí online informační systém, který slouží na evidenci pro služby spojené se zkrášlováním lidského těla a pokožky.
 2. Společnost není zodpovědná za žádné ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout v důsledku používání online informačního systému.
 3. Společnost může okamžitě ukončit vaše používání online informačního systému, pokud porušíte tyto Všeobecné smluvní podmínky.


V.
Osvědčené postupy při používaní online informačního systému


Očekáváme, že budete používat online informační systém v dobré víře a budete respektovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Společnost si vyhrazuje právo zrušit váš účet, pokud jste porušili podmínky uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.


VI.
Změny všeobecných obchodních podmínek


Pokud dojde k podstatným změnám a doplněním Všeobecných obchodních podmínek, budete na to upozorněný e-mailem nebo notifikací online informačního systému. Pokud budete pokračovat v používání online informačního systému, bude se to považovat za přijetí změn a doplnění.


VII.
Závěrečné ustanovení


Všeobecné smluvní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Slovenské/České republiky. Pokud je jakékoliv ustanovení Všeobecných podmínek považované za nevymahatelné, smluvní strany nahradí dotknuté ustanovení vykonatelným ustanovením, které se nejvíc přibližuje záměru a ekonomickému účinku dotknutého ustanovení.Datum nabytí účinnosti všeobecných obchodných podmínek: 1.6.2020